Huvudbildsverige

NPG Sverige

NPG Sverige företräder plaströrsindustrin gentemot svenska myndigheter och organisationer och verkar för att sprida information om plaströr till svenska användare av plaströr.