NPGs röråtervinning

NPG har sedan 1996 ett system för insamling av plaströrsspill i sverige. Återvinningssystemet omfattar rör och rördelar av PVC, PE och PP. Insamlat material sorteras, tvättas och återvinns.

Roratervinning1

     

NPG har insamlingscontainrar på 7 platser i Sverige. I containrarna kan rörspill från KWH Pipe, Pipelife, Uponor och Wavin lämnas efter överenskommelse med kontaktpersonen för containern.

Containrar finns på följande platser: 

Kommun/VA-verk Adress Kontaktperson Telefon
Stockholm vatten Huddingevägen, Magelungsvägen. Vid Mc Donalds Dan Söder 073-914 38 08
Växjö kommun Söderleden 10. Vid anläggningens grusplan. Jourhavande förare av lastmaskinen 0708-34 22 45
0733-68 71 21
Örebro kommun Skvadronvägen 13E Tomas Martinsson 070-305 18 51
Vimmerby kommun Centralförrådet, Vimmerby Bo Palmér 0492-76 93 09
VA Syd Malmö Bulltofta Vattenverk Bengt Nerbring 040-34 37 55
0708-52 13 34
Ängelholm Industrigatan 10 Ted Werme 0431-40 29 78
Uppsala Virdings allé 2c Leif Billock 0708-248228