Teppfa

Teppfa är plaströrsindustrins europeiska branschorganisation. Teppfa har sitt konto i Bryssel.

Teppfa logo

 

Teppfa är en europeisk branschorganisation för plaströrsindustrin med säte i Bryssel.

Teppfa´s medlemsföretag är:

  • De större plaströrstillverkarna i Europa
  • Nationella branschorganisationer för europeiska plastindustrin

Teppfa stödjer de nationella branschorganisationerna och verkar för att sprida kunskap om plaströr och plaströrsanvändning.

NPG har ett nära samarbete med Teppfa.

På Teppfa´s hemsida http://www.teppfa.eu finns omfattande information om plaströr.