Nordic Poly Mark - Det nordiska kvalitetsmärket för plaströr

Nordic poly mark

Europa har fått gemensamma produktstandarder, EN-standarder. De nordiska länderna har en likartad byggtradition och därför har de nordiska länderna enats om att introducera ett gemensamt kvalitetsmärke för plaströrsprodukter, Nordic Poly Mark.

Nordic Poly Mark är liksom tidigare nordiska kvalitetsmärken ett frivilligt kvalitetsmärke för plaströrsprodukter.

CE-märket motsvarar inte den kvalitetsnivå som tidigare gällt i de nordiska länderna. Genom att föreskriva att plaströrsprodukter skall vara märkta med Nordic Poly Mark säkerställs att produkterna får den kvalitetsnivå som tidigare upprätthållits i de nordiska länderna.

Ytterligare information kan fås från:

www.nordicpolymark.com

www.insta-cert.net